Aktuální týden
22.TÝDEN
28.5.2022

 

31.5.   Dětský den na lodi - 2.A,B, 3.B a 5.A (7.45-12.30)

31.5.-1.6.  Výlet Srbská Kamenice - 5.B

1.6.    Projektový den-Mezinárodní den dětí (výuka 1.-2.roč. do 11.40, 3.-5.roč. do 12.35, 6.-9.roč. do 13.30 hod.), výjezdy mimo Děčín jsou podle vlastního harmonogramu

1.6.    ZOO Děčín  - 1.A,B

1.6.    Výlet Opárenské údolí - 6.B

1.6.-3.6.    Jazykový Camp a výlet Knesplíkov - 7.A,B

1.5.-2.6.  Výlet Srbská Kamenice - 5.A

3.6.-4.6.  Výlet Staré Splavy -4.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Přehledný kalendář akci 2021-2022

Organizační kalendář

 
 
Loga projektů

 

 

 

 

 

Externí odkazŠkola pro všechny - I, II

Externí odkazInkluze do škol

 

 

Volný čas

 

Tvořivá matematika

 

Ovoce do škol    Nadace ČEZ
           


EU peníze do školExterní odkazObědy pro děti

  

 
 
Školní hymna

Logo školy

 
 
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Školní poradenské pracoviště


Školní poradenské pracoviště je od 1.9.2016 velmi důležitou součástí podpory našich žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní poradenské pracoviště tvoří :

 • výchovná poradkyně - Mgr. Jitka Šolcová
 • školní psycholog - PhDr. Irena Landová
 • metodik prevence - Mgr. Elvíra Matysová
 • speciální pedagog  - Mgr. Elvíra Matysová
 • koordinátor inkluze - Mgr. Michal Burian

 

Hlavní cíle ŠPP:

 •   poskytování poradenských služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
 •   zlepšení sociálního klimatu školy
 •   práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní      činnosti
 •   vytváření programů prevence rizikových forem chování
 •   zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro    úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
 •   řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 •   posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 •   posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
 •   péče o žáky se sociálním či kulturním znevýhodněním
 •   pomoc žákům se ztíženými podmínkami ke vzdělávání
 •   poskytování základních služeb kariérového poradenství
 •   prohlubování spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními

 

Naše škola je zapojena do programu „Obědy pro děti“. Cílem tohoto projektu je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit.

Pokud se dostanete do výše uvedené situace, neváhejte nás kontaktovat!