Aktuální týden
4.TÝDEN
22.1.2022

 

27.1. Plavání 3. a 4.ročníků (9.00 a 10.45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Přehledný kalendář akci 2021-2022

Organizační kalendář

 
 
Loga projektů

 

Externí odkazŠkola pro všechny - I, II

Externí odkazInkluze do škol

 

 

Volný čas

 

Tvořivá matematika

 

Ovoce do škol    Nadace ČEZ
           


EU peníze do školExterní odkazObědy pro děti

  

 
 
Školní hymna

Logo školy

 
 
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Školní družina – Základní informace


1. Charakteristika a základní údaje:

1.1 Budova ŠD je umístěna nedaleko budovy ZŠ, ve vile s rozlehlou zahradou (bývalý DDM Letná).(Klostermannova ul.,Děčín VI). Nachází se v klidné čtvrti odkud není daleko do přírody.  Od 1.9.2019 byla navýšena kapacita ŠD na 200 žáků. 

1.2 Žáci přijatí k pravidelné docházce do zájmového vzdělávání ve školní družině jsou rozděleni do 6 skupin. Tři skupiny (převážně 1., 2. ročníky a část třeťáků) jsou v budově ŠD. Starší žáci (převážně část třeťáků, 4. a 5.ročníky) pracují odpoledne v učebnách ZŠ.

1.3 Docházka do školní družiny není nároková. ŠD se plní se do výše hygienických limitů (Hygienická kapacita = 200 žáků, skupina = 30 žáků). V případě vyššího zájmu než povoluje kapacita ŠD se postupuje při přihlašování dle stanovených kritérií. Všeobecně však platí, že mladší žák má přednost před starším žákem.

1.4 PROVOZ ŠD : 6.00 – 17.00 hod. Ranní družina je pouze v budově ŠD. Před zahájením vyučování vychovatelky, kromě prvňáků, odvádí žáky v cca 7.40 hod. do školní budovy. 

1.5 TELEFON: 412537032 

1.6 Při nástupu dítěte do školní družiny je potřeba :

a, Vyplnit přihlášku a zápisní lístek s vyznačením odchodu dítěte domů.

b, Zajistit si stravenky ve školní jídelně (Jungmannova ul.)

1.7 Jakoukoli  změnu odchodu žáka  nebo omluvenku předávat  vždy písemnou formou. Pouštění žáka ze ŠD jen na telefonickou výzvu není možné!

2. Platba za ŠD : 

ze záloh žáka (E-pokladna) nebo  převodem z účtu. Vždy 1 měsíc předem nobo přímou platbou v pokladně školy.

  • číslo účtu 10632431 kód banky 0100
  • poplatek činí 250 Kč/1 měsíc
  • jako složitele hotovosti uvádějte jméno dítěte
  • zaplatit lze i více měsíců najednou (popř. celé pololetí)
  • bližší informace poskytne paní Práglová (tel: 412537133)

3. Přezůvky a oblečení 

Je dobré mít podepsané převlečení v sáčku. Přezůvky mají žáci dle umístění skupin ve škole nebo také ještě jedno ve školní družině (případ, kdy žáci dochází do skupin umístěných v budově ŠD - netýká se prvňáčků).

4. Režim dne :

  6.00 - 7.40  pouze v budově ŠD, ranní ospočinková a rekreační činnoost
11.40 – 12.45 oběd
12.45 – 13.30 odpočinková činnost v ŠD (možnost vyzvednout dítě před vycházkou)
13.30 – 14.45 rekreační činnost, vycházka
14.45 – 15.00 hygiena, svačina, pitný režim
15.00 – 16.00 příprava na vyučování
15.00 – 17.00 odchody dětí

5. Pod vedením vychovatelek probíhají tyto činnosti :

  • rukodělné činnosti ( pracovní a výtvarná výchova )
  • estetická výchova ( hudební výchova apod.)
  • společensko – vědní zájmová činnost
  • tělovýchova a sport
  • přírodovědná zájmová činnost

V průběhu školního roku probíhají různé akce např: karneval, pálení čarodějnic, Indiánské léto apod.

ŠD spolupracuje také s DDM Teplická ul.,  Kronika ŠD je k nahlédnutí v kanceláři ŠD.

 

6. Vnitřní řád školní družiny

PDFvnitřní řád ŠD (Velikost: neznámá)