Aktuální týden
27.-35.TÝDEN
29.6.2024

 

1.7. - 30.8. Prázdniny

2.9. - První den školy (8.00-8.45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Přehledný kalendář akci 2023-2024

Organizační kalendář

 
 
Loga projektů

 

 

 

 

 

Externí odkazŠkola pro všechny - I, II

Externí odkazInkluze do škol

 

 

Volný čas

 

Tvořivá matematika

 

Ovoce do škol    Nadace ČEZ
           


EU peníze do školExterní odkazObědy pro děti

  

 
 
Školní hymna

Logo školy

 
 
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Kariérové poradenství na škole


Mgr. Michaela Kaplanová

E-mailmichaela.kaplanova@zsnastrani.cz

konzultační hodiny:     středa    7.10 - 7.40 hod

případně v jiném čase po telefonické domluvě

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ  2024 - Externí odkazPrezentace

Letos v jiném režimu podávání přihlášek a přijímání žáků dle priorit rodičů na přihláškách!!

VŠE PODSTATNÉ ZDE:    Externí odkazPřijímačky na střední školy 2024

 

 

xxx

 

 

Kariérový poradce poskytuje:

 • základní skupinová šetření k volbě povolání a administraci (v rámci vyučovacího předmětu Svět práce i ve spolupráci s Úřadem práce)
 • individuální šetření k volbě povolání a poradenství v této oblasti, poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)
 • informace o studijních možnostech, pomoc při vyplnění a včasném odeslání přihlášek ke studiu
 • organizaci informační schůzky se zákonnými zástupci vycházejících žáků
 • zajištění dostatečného počtu informačních materiálů o možnostech studia na středních školách a jejich zprostředkování žákům (brožury, prezentace škol, využití dnů otevřených dveří)
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačním poradenském středisku úřadu práce a na některých středních školách ve městě
 • zprostředkování nových informací ohledně přijímacího řízení na střední školy
 • předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství pedagogickým pracovníkům školy

 

Užitečné odkazy a kontakty:

Externí odkazwww.cermat.cz

Externí odkazwww.infoabsolvent.cz

Externí odkazwww.atlasskolstvi.cz

Externí odkazwww.stredniskoly.cz

 

Pedagogicko-psychologická poradna Děčín

Čs.armády 1164/8, Děčín 1, tel. 412 532071

 

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání - IPS

U Plovárny 1190/14, 405 02 Děčín 2, tel. 950 111 275

 

Co tedy žákům může při volbě střední školy v souhrnu pomoci?

 • Výchovný a kariérový poradce na škole
 • Výstava středních škol
 • Dny otevřených dveří na jednotlivých středních školách
 • Publikace: Atlas školství                 
 • Webové stránky:

             Externí odkazwww.infoabsolvent.cz

             Externí odkazwww.atlasskolstvi.cz

             Externí odkazwww.cermat.cz

 

Na závěr:

 • Při výběru střední školy se osvědčila osobní návštěva přímo na zvolené škole v rámci Dnů otevřených dveří, popřípadě v jiném dohodnutém termínu dříve, než si dítě podá přihlášku. Nebojte se zeptat  na vše, co vás zajímá! Vyhnete se tak nepříjemným překvapením při přijímacích zkouškách nebo při nástupu do školy.
 • Berte na vědomí přání svého dítěte, zkuste se oprostit od vašich nesplněných životních představ, které teď možná chcete realizovat prostřednictvím vašeho „deváťáka“!
 • Podpořte psychicky vaše dítě, pokud se podceňuje.
 • Uvědomte si, že přeceňování dovedností dítěte často končí přestupem na méně náročnou školu (obor) v průběhu či na konci 1. ročníku SŠ.
 • V neposlední řadě zvažte finanční nákladnost studia (školné, dojíždění, ubytování na internátě, nákup pomůcek, aj.).
 • Máte-li zájem, přijďte i s dítětem za mnou na konzultace.