Aktuální týden
49.TÝDEN
2.12.2022

 

6.12. IT soutěž EAO Děčín, výběr 9.roč. (8.00)

7.12. Projektový půlden SZŠ Děčín, 9.roč. (7.50)

7.12. Olympiáda Čj školní kolo (14.00)

8.12. Školská rada (14.00)

8.12. Autorské fórum (16.00)

11.12. Koncert Yxes Joke, Zámek DC (15.00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Přehledný kalendář akci 2022-2023

Organizační kalendář

 
 
Loga projektů

 

 

 

 

 

Externí odkazŠkola pro všechny - I, II

Externí odkazInkluze do škol

 

 

Volný čas

 

Tvořivá matematika

 

Ovoce do škol    Nadace ČEZ
           


EU peníze do školExterní odkazObědy pro děti

  

 
 
Školní hymna

Logo školy

 
 
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Přijímací řízení 2021/2022


 

DŮLEŽITÉ  INFORMACE - PREZENTACE

PDFOn-line setkávání s rodiči - volba povolání (Úřad práce Děčín) (Velikost: 254.25 kB)

Externí odkazInformace pro rodiče vycházejících žáků ve šk. roce 2021/2022

PDFManuál k přijímačkám od Cermatu (Velikost: neznámá)

 

DALŠÍ  PREZENTACE  STŘEDNÍCH  ŠKOL

 

PDFEvropská obchodní akademie (Velikost: neznámá)

PDFStřední průmyslová škola strojní a stavební (Velikost: neznámá)

PDFLibverda (Velikost: neznámá)

PDFGymnázium ČK (Velikost: neznámá)

Externí odkazGymnázium DC

PDFStřední škola lodní dopravy a technických řemesel (Velikost: neznámá)

PDFStřední škola řemesel (Velikost: 854.19 kB)

 

Kariérové poradenství

Mgr. Jitka Šolcová

E-mailjitka.solcova@zsnastrani.cz

konzultační hodiny:    čtvrtek    14.00 - 15.00 hod,    úterý       7.00 -  8.00 hod

případně v jiném čase po telefonické domluvě

 

 

Mgr. Michaela Kaplanová

E-mailmichaela.kaplanova@zsnastrani.cz

konzultační hodiny:     středa    7.10 - 7.40 hod

případně v jiném čase po telefonické domluvě

 

 

 

Kariérový poradce poskytuje:

 • základní skupinová šetření k volbě povolání a administraci (v rámci vyučovacího předmětu Svět práce i ve spolupráci s Úřadem práce)
 • individuální šetření k volbě povolání a poradenství v této oblasti, poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)
 • informace o studijních možnostech, pomoc při vyplnění a včasném odeslání přihlášek ke studiu
 • organizaci informační schůzky se zákonnými zástupci vycházejících žáků
 • zajištění dostatečného počtu informačních materiálů o možnostech studia na středních školách a jejich zprostředkování žákům (brožury, prezentace škol, využití dnů otevřených dveří)
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačním poradenském středisku úřadu práce a na některých středních školách ve městě
 • zprostředkování nových informací ohledně přijímacího řízení na střední školy
 • předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství pedagogickým pracovníkům školy

 

Užitečné odkazy a kontakty:

Externí odkazwww.cermat.cz

Externí odkazwww.infoabsolvent.cz

Externí odkazwww.atlasskolstvi.cz

Externí odkazwww.stredniskoly.cz

 

Pedagogicko-psychologická poradna Děčín

Čs.armády 1164/8, Děčín 1, tel. 412 532071

 

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání - IPS

U Plovárny 1190/14, 405 02 Děčín 2, tel. 950 111 275

 

Co tedy žákům může při volbě střední školy v souhrnu pomoci?

 • Výchovný a kariérový poradce na škole
 • Výstava středních škol (v letošním školním roce z důvodu aktuální situace nebude)
 • Dny otevřených dveří na jednotlivých středních školách (spíše až ve druhém pololetí)
 • Publikace: Atlas školství (v každé třídě koluje několik výtisků a DVD)                   
 • Webové stránky:

             Externí odkazwww.infoabsolvent.cz

             Externí odkazwww.atlasskolstvi.cz

             Externí odkazwww.cermat.cz

 

Na závěr:

 • Při výběru střední školy se osvědčila osobní návštěva přímo na zvolené škole v rámci Dnů otevřených dveří, popřípadě v jiném dohodnutém termínu dříve, než si dítě podá přihlášku. Nebojte se zeptat  na vše, co vás zajímá! Vyhnete se tak nepříjemným překvapením při přijímacích zkouškách nebo při nástupu do školy.
 • Berte na vědomí přání svého dítěte, zkuste se oprostit od vašich nesplněných životních představ, které teď možná chcete realizovat prostřednictvím vašeho „deváťáka“!
 • Podpořte psychicky vaše dítě, pokud se podceňuje.
 • Uvědomte si, že přeceňování dovedností dítěte často končí přestupem na méně náročnou školu (obor) v průběhu či na konci 1. ročníku SŠ.
 • V neposlední řadě zvažte finanční nákladnost studia (školné, dojíždění, ubytování na internátě, nákup pomůcek, aj.).
 • Máte-li zájem, přijďte i s dítětem za mnou na konzultace.