Aktuální týden
49.TÝDEN
2.12.2022

 

6.12. IT soutěž EAO Děčín, výběr 9.roč. (8.00)

7.12. Projektový půlden SZŠ Děčín, 9.roč. (7.50)

7.12. Olympiáda Čj školní kolo (14.00)

8.12. Školská rada (14.00)

8.12. Autorské fórum (16.00)

11.12. Koncert Yxes Joke, Zámek DC (15.00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Přehledný kalendář akci 2022-2023

Organizační kalendář

 
 
Loga projektů

 

 

 

 

 

Externí odkazŠkola pro všechny - I, II

Externí odkazInkluze do škol

 

 

Volný čas

 

Tvořivá matematika

 

Ovoce do škol    Nadace ČEZ
           


EU peníze do školExterní odkazObědy pro děti

  

 
 
Školní hymna

Logo školy

 
 
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Článek 2: vypsání a příprava voleb

Vloženo: 25.11.2014 | Autor: Neznámý| Zobrazeno: 4709x |

 1. Přípravu a průběh voleb v souladu s tímto volebním řádem zajišťuje ředitel školy, který může pro tento účel ustanovit z řad oprávněných osob a pedagogů přípravný výbor, včetně jmenování jeho předsedy. Přípravný výbor musí mít lichý počet členů. Ředitel školy nebo přípravný výbor je volební orgán (dále jen „volební orgán“).
 2. Volební orgán zajišťuje zejména:
  1. zveřejnění tohoto volebního řádu na veřejnosti přístupném místě v budově školy a na internetových stránkách školy,
  2. přijímání návrhů kandidátů na člena školské rady,
  3. vyhotovení hlasovacích lístků pro volby členů školské rady,
  4. vypracování seznamu voličů zvlášť z řad oprávněných osob a zvlášť z řad pedagogů pro účel přehledu o právu volit a o účasti oprávněných osob a pedagogů na hlasování,
  5. vydávání hlasovacích lístků oprávněným osobám a pedagogům,
  6. dozor nad průběhem hlasování,
  7. zaznamenání výsledků hlasování,
  8. sčítání hlasů a vyhotovení protokolu o průběhu a výsledku voleb,
  9. vyhlášení výsledků voleb do školské rady na veřejnosti přístupném místě v budově školy a na internetových stránkách školy.
 3. Volební orgán určí místo a dobu konání voleb pro oprávněné osoby.
 4. Volební orgán určí místo a dobu konání voleb pro pedagogy.
 5. Volební orgán zajistí zveřejnění informací o místu a době konání voleb nejméně 30 dnů přede dnem konání voleb na veřejně přístupném místě v budově školy a na internetových stránkách školy. Toto zveřejnění je považováno za výzvu.
 6. Ředitel školy zajistí, aby se volby do školské rady konaly nejdříve první den a nejpozději 14. den po skončení funkčního období členů školské rady.
 7. Volební orgán stanoví a zveřejní způsob a konečnou lhůtu pro podávání návrhů kandidátů na člena školské rady. Návrhy mohou podávat oprávněné osoby a pedagogové. Oprávněné osoby mohou navrhovat pouze kandidáty z řad oprávněných osob a pedagogové mohou navrhovat pouze kandidáty z řad pedagogů. Do školské rady mohou být zvoleni pouze ti kandidáti, kteří předem s kandidaturou vyslovili písemný souhlas. Oprávněná osoba nebo pedagog může jako kandidáta navrhnout sám sebe.
 8. Volební orgán vyvěsí jmenný seznam kandidátů nejméně 10 dnů přede dnem konání voleb na veřejně přístupném místě v budově školy a na internetových stránkách školy.
 9. Na základě podaných návrhů podle čl. 2 odst. 7 tohoto volebního řádu vyhotoví volební orgán hlasovací lístek kandidátů na členy školské rady z řad oprávněných osob a hlasovací lístek kandidátů na členy školské rady z řad pedagogů. Jména kandidátů se musí uvést na hlasovacím lístku v abecedním pořadí a před jménem každého z nich se musí uvést pořadové číslo. Hlasovací lístek musí dále obsahovat název školy a datum konání voleb do školské rady. Úplnost hlasovacího lístku potvrzuje ředitel školy svým podpisem a otiskem razítka školy. Toto vyhotovení hlasovacího lístku je součástí protokolu o průběhu a výsledku voleb do školské rady dle článku 4 odst.1 tohoto volebního řádu.
 10. Hlasovací lístky mohou být vydávány oprávněným osobám a pedagogům jen s originálním otiskem razítka školy.